İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi
Anasayfa Birlikte Geleceğe

S.S. İSTANBUL ECZACILAR ÜRETİM TEMİN DAĞITIM KOOPERATİFİGüç Birliği:
Kooperatifçilik

70’li yılların sonların da, ilaç dağıtım sektöründe yaşanan kaos ve keyfi uygulamalar; temel uğraş alanı insan sağlığı olan eczacıların, mesleklerinden kaynaklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini engeller boyuta ulaşması; eczacıların kendi çözümlerini üretmesini de beraberin de getirmiştir.


Mesleki Dayanışma:
Eczacı Kooperatifleri

Yaşanan bu süreçte; için de bulundukları zorlukları aşmanın çaresini dayanışma ve paylaşmakta gören eczacılar, ilk kooperatiflerini 1978 yılı sonların da Manisa’da kurarak bu düşüncelerini hayata geçirmişlerdir. Bu girişimi diğer bölgeler de hizmet veren eczacıların girişimleri izlemiş ve 1989 yılın da tüm bu girişimleri aynı çatı altında toplayan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) kurulmuştur.


Bilinçli Birliktelik:
İstanbul Ecza Koop

Aynı süreçte; eczacıların yoğun olarak hizmet verdiği İstanbul’da sürdürülen çalışmalar ve yapılan girişimler, 18 Kasım 1989 tarihinde bir araya gelinerek kooperatifimizin temellerini atmıştır.

Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğu ilaç sektöründe; üyelerinin mesleki ve ekonomik kazanımları lehinde söz sahibi ve belirleyici olmayı, edindiği birikim ve deneyimi başta kendi sektörü olmak üzere, toplumun tüm kesimleri ile paylaşmayı ilke edinen İstanbul Ecza Koop, bu anlayışını üyelerinden aldığı güçle gelecekte de sürdürecektir.